Concluzii la o controversă

Am descoperit zilele acestea pe internet controversa dintre Iosif Țon, fost pastor al bisericii baptiste din Oradea și unul din liderii baptiști din ultimele decenii, şi Paul Negruț, actual pastor al aceleiași biserici și rector al universității Emanuel din Oradea. Pe scurt, Iosif Țon anunță într-un blog pe internet că este charismatic, iar Paul Negruț îl ”exclude” din părtășia baptiștilor. O cronica mai amănunțită a discuțiilor cu privire la acest subiect găsiți aici.
Ca ortodox nu doresc să mă implic în această discuție, ci doar să fac anumite observații și să trag câteva concluzii.

Sola Scriptura și tradiția baptistă

Paul Negruț ”îl exclude” pe Iosif Țon din părtășia baptiștilor nu pentru că acesta din urmă ar fi călcat Scriptura, ci pentru că s-a îndepărtat de tradiția baptistă. El scrie (redau doar câteva pasaje):
De la început şi până în prezent, bisericile baptiste din România au fost plantate şi păstorite de oameni ai lui Dumnezeu care au primit mântuirea prin pocăinţă şi credinţa în jertfa Domnului Isus Hristos, au fost născuţi din nou, pecetluiţi, umpluţi şi călăuziţi de Duhul Sfânt în conformitate cu învăţătura Scripturii. Credincioşii baptişti ştiu în Cine cred şi ştiu ce cred! Ei calcă pe urmele înaintaşilor lor care mergând pe urmele Mântuitorului au plătit cu suferinţă şi jertfă credinţa în Domnul Isus şi nu s-au lepădat de credinţa lor până la moarte.

… îi cer lui Iosif Ţon să respecte credinţa şi practica bisericilor baptiste din România. Dânsul nu reprezintă bisericile baptiste din România sau alte organizaţii baptiste internaţionale din care face parte Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România şi, prin urmare, nu are calitatea de a vorbi în numele baptiştilor.

În speranţa că această precizare va ajuta credincioşii baptişti din România să se delimiteze de persoanele şi mişcările religioase care s-au lepădat de credinţa baptistă, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu în toată plinătatea lui Hristos Domnul şi a Duhului Sfânt.
(Sublinierile îmi aparțin.)

Paul Negruț îl atacă deci pe Iosif Țon nu pentru încălcarea Scripturii, ci a tradițiilor baptiste. Dar nici măcar nu ale baptiștilor în general, ci ale baptiștilor din România.  Nu pot să nu-mi amintesc de câte ori i-am auzit pe prietenii mei baptiști acuzând Biserica Ortodoxă pentru că aceasta folosește Tradiția ca sursă de autoritate.  Iată deci un lider baptist, pastorul Paul Negruț , care argumentează în numele tradiției baptiste. Teoretic  baptiștii susțin Sola Scriptura, practic însă o încalcă, folosind-o doar ca o armă împotriva bisericilor istorice.

Există aici două deosebiri importante. Prima este că Biserica Ortodoxă recunoaște existența și importanța Tradiției, în timp ce baptiștii resping în principiu tradiția ca autoritate, cu excepția cazurilor când nu o resping, ca de exemplu atunci când o practică sau când o invocă drept autoritate, cum vedem în acest caz. A doua deosebire este că ortodocșii apelează la o Tradiție de 2000 de ani, moștenită de la apostoli și de la creștinii primelor secole (de aceea o scriem cu majusculă), pe când baptiștii apelează la o tradiție nu mai veche de o sută de ani în România sau de 3-400 de ani în general.

Autoritatea în biserică

În principiu, doctrina baptistă afirmă că singura autoritate bisericească este biserica locală. Toate celelalte organizații nu ar fi altceva decât asociații libere ale unor biserici care se consultă și conlucrează în scopuri comune.  Această abordare creează un vid de autoritate, problematic atunci când apar conflicte sau devieri.  În loc ca hotărârile să fie luate de un episcop sau un sinod (așa cum se întâmplă în Biserica Ortodoxă),  spațiul public devine terenul luptelor pentru putere dintre lideri secondați de adepții lor, ceea ce se poate vedea clar în acest caz, din discuțiile de pe internet.  Câștigă liderul cel mai popular, sau cel care reușește să manevreze mai bine în structura de putere a cultului.

În multe cazuri conflictele se sfârșesc fără un câștigător clar, ci cu o nouă schismă. Aceasta explică existența sutelor de denominații neo-protestante în întreaga lume. Numai în Statele Unite există zeci de feluri de baptiști. Paternul unei schisme este aproape întotdeauna același. Un lider are o nouă viziune spirituală, care produce o revoluție. Alți lideri (cei care sunt investiți mai solid în structurile de putere ale denominației – în acest caz, Paul Negruț) se opun și insistă la păstrarea tradițiilor. Revoluționarii declară că ei nu se iau după tradiții, ci numai după Scriptură. Rezultatul inevitabil este schisma.

Problema darurilor spirituale

Hristos și apostolii au făcut semne și minuni. Din vremea lor și până astăzi au fost întotdeauna discuții printre creștini cu privire la actualitatea și amploarea unor daruri spirituale spectaculoase, ca cel al minunilor, al profeției sau al vorbirii în limbi. Printre neo-protestanți circulă două teorii: una dintre ele (cesaționismul) afirmă că aceste daruri nu mai sunt actuale, deoarece ele au fost necesare doar la început, pentru a stabili autoritatea apostolilor. Cealaltă teorie este că darurile, semnele și minunile sunt la fel de intense azi ca și la început. Asistăm la reînvierea acestei controverse, în cazul lui Iosif Țon vs. Paul Negruț. Așa cum am arătat mai sus, în bisericile neo-protestante nu există mecanisme pentru a rezolva problemele de doctrină și practică.

Biserica Ortodoxă nu este nici cesaționistă, dar pe de altă parte nici nu încurajează manifestări extatice, care duc la spectacole și circ. În viețile sfinților cinstiți de Biserica Ortodoxă găsim nenumărate exemple de minuni, vindecări sau profeții, dar virtutea pe care aceştia s-au nevoit şi au reuşit să o cultive îndeosebi este SMERENIA. Spre deosebire de Iosif Țon, care își anunță public darurile, acești sfinți le folosesc într-un mod discret sau ocazional, evitând spectacolul public. În acest sens, ei se aseamănă mai degrabă cu Hristos, care de multe ori le-a cerut celor vindecați de El să nu spună altora.

În Biserica Ortodoxă supranaturalul este acceptat și așteptat. Există însă un fel de supranatural care nu duce la spectacol și senzațional. Fiecare liturghie, în care pâinea și vinul devin Trupul și Sângele lui Hristos, este o ocazie în care divinul atinge sfera lumii naturale. Fiecare Taină este o manifestare dumnezeiască. Prin Botez, omul este în mod miraculos născut din nou. Prin Spovedanie, credinciosul primește în mod miraculos iertarea păcatelor.

Ce este biserica?

I-am întrebat de multe ori pe prietenii mei neo-protestanți: ”Dacă voi toți credeți sincer în Scriptură și NUMAI în Scriptură, de ce există atât de multe culte neo-protestante? Nu este Scriptura aceeași pentru toate?” Răspunsul tipic era: ”Denominațiile nu contează. Adevărata biserică este invizibilă, formată din credincioșii de pretutindeni.”

Aceasta este teoria pe care o auzim de la neo-protestanți, dar practica lor este alta, ceea ce vedem și din declarațiile lui Iosif Țon și mai ales ale lui Paul Negruț. Dacă denominațiile nu contează și toate sunt acceptabile (cu excepția Ortodoxiei) atunci care este semnificația declarației de excomunicare a lui Țon făcută de Negruț? (Excomunicare = scoaterea din comunitate.) Sau denominațiile nu contează – dar atunci ce sens are excomunicarea? – sau ele contează și atunci rămâne întrebarea pe ce criteriu una din sutele de denominații neoprotestante este mai bună decât celelalte. Desigur, fiecare credincios neoprotestant crede că propria lui denominație se apropie cel mai mult de perfecta ascultare a Scripturii. Aceasta îmi aduce aminte de acea statistică după care 90% din oameni cred că se plasează între primii 10% în ce privește moralitatea.

Tensiunea dintre teoria și practica bisericilor neoprotestante este evidentă. Ele cred într-o biserică universală și invizibilă, dar în practică fiecare denominație se manifestă ca și când ea ar fi adevărata biserică, cu o jurisdicție universală, care poate să accepte sau să excludă.

Ciclul de viață al schismelor neoprotestante

Multe denominații neoprotestante încep cu o revoluție, dar după câteva generații se instituționalizează, devenind seci și ne-inspirate. Unele biserici evoluează spre un liberalism în care biserica se aseamănă tot mai mult cu lumea. Acest liberalism se manifestă prin re-evaluarea unor dogme (ca de exemplu: Nașterea lui Hristos dintr-o Fecioară), prin schimbarea unor rânduieli (pastori femei) sau prin acceptarea unor stiluri de viață alternative (pastori homosexuali), a unor interpretări ale Scripturii, atitudini spirituale ori practici de credinţă asemănătoare gnosticismului şi montanismului antic, accentuând în diferite grade importanţa schimbării şi trăirilor interioare ale individului sau a experienţelor subiective şi „revelaţionale” ale acestuia, cu sau fără invocarea autorităţii unor scrieri considerate inspirate alături de Scriptură. Mă bucur că baptiștii din România nu merg pe această cale. Unele grupuri de credincioși, în căutarea unor experiențe pe care nu le mai regăsesc, descoperă  manifestările spectaculoase ale darurilor spirituale. Încep atunci mișcări charismatice, la care membrii mai conservatori se opun.  În lipsa harului dat de Hristos ucenicilor săi, transmis prin continuitatea apostolică în învăţătură şi autoritate în Biserică și prin continuitatea practicii Tainelor, aceste grupuri care s-au schismat din trupul Bisericii evoluează după un patern recunoscut:

Ciclul schizmelor

This entry was posted in Apologetică ortodoxă. Bookmark the permalink.

20 Responses to Concluzii la o controversă

  1. Pingback: Mihai Oara despre controversa din jurul lui Iosif Ton « Persona

  2. pasareaphoenixremixed says:

    din pacate aveti mare dreptate.
    un fapt interesant, pn a scris o teza de doctorat despre autoritatea in BOR.

  3. Andy D says:

    While I grant that many protestants (and neoprotestants) have historical amnesia, to hold that any one tradition has a monopoly on doctrinal truth and apostolic teaching is akin to arrogance and unhelpful for the purpose of Christian unity. There is no tradition—Orthodox, Roman Catholic, Methodist, etc.—that can claim a purely biblical tradition or apostolic lineage. There are many cultural accommodations made by all bodies of believers, and one would be hard pressed to find a group of believers who worship like and believe exactly what the apostles in the first century did.

    Also, your idea of what constitutes a “show and circus” may be different from someone else’s. If Mr. Ton’s public announcement of his theological shift is boastful and not proper, what do you make of Paul’s words in passages like 1 Cor. 14:18?

    Brother, your critique of protestants and their failure to recognize how they in fact follow their own tradition—though they deny this claim—is welcome and I thank you for calling those in Romania to this realization! But do realize that this post has “entered the conversation,” regardless of your early insistance that you don’t desire to do so. Tradition is welcome, helpful, and necessary, but be ready to defend your version of it to the charismatics you are critiquing, and for the sake of “conversation” try to offer Scripture a type of pragmatic primacy, at least. Let’s not operate from a hermeneutic of suspicion, rather one of love and trust, since we all claim to worship the same Lord.

    Blessings in Christ!

    • Mihai Oara says:

      It looks to me that in 1 Cor. 14:18 Apostle Paul is “boasting” not in order to impress his audience with his gifts, but rather to defend himself. The Corinthians were starting to think that his authority was superseded by those who had greater gifts than him. As the founder and spiritual father of that church, he was trying to maintain his authority. He is in essence saying: “I do have the gifts, but unlike others I exercise them properly and for the benefit of believers.” The circumstances and intentions were quite different than those of I. Ton.

      I appreciate and agree with your suggestion to give the Scripture a pragmatic primacy. In any argument or conversation we must start with what we all accept, and in this case the common basis is the Scripture. However, my experience has been that as soon as the discussion goes beyond the simple quoting of the text, our claims are immediately colored by our own traditions. One of my points has been to emphasize that while the Orthodox are well aware of that and use the word “tradition” without any inhibition, many of our evangelical brothers insist that they do not follow traditions but go exclusively by the Scripture.

    • Ina says:

      I don’t understand why are you mixing here the so called Christian unity? As far as I know, the Christian Church is only one, and the idea of unity has no meaning from my orthodox point of view.

  4. cristi r says:

    Dupa parerea mea, aveti cateva probleme in text. Vreau sa le semnalez din punct de vedere al intelesului declaratiilor, fie ale lui Iosif Ton, fie ale lui Paul Negrut.

    1) Paul Negrut nu exclude pe nimeni din partasia baptistilor. De fapt asa cum spuneti si dumneavostra, nici nu ar putea sa o faca. Daca Iosif Ton este membru al unei biserici baptiste, el poate fi exclus doar de biserica respectiva, nici macar de (doar) pastorul acelei biserici.
    2) A fi exclus dintr-o biserica baptista inseamna interdictia de la partticiparea la Cina Domnului (Sf. Impartasanie), sau orice act de slujire in biserica. Desigur, toate astea se intampla cu scopul recuperarii omului respectiv. Daca ne referim la sensul mai larg al “partasiei”(baptiste), nimeni nu este exclus de la aceasta. Oricine (chiar si dupa excludere) poate participa la programele bisericii, poate vorbi cu fratii, etc…
    3) Asadar Paul Negrut afirma, conform cu convingerea lui, ca o data ce o persoana se ataseaza de o miscare cu o practica, si indraznesc sa zic, si o credinta diferite de cele baptiste, omul respectiv inceteaza el insusi sa mai fie baptist (de facto), excluderea fiind doar un act ulterior de confirmare.
    4) Cred ca in mod voit amestecati conceptele de Traditie si practica. Biserica ortodoxa afirma ca Traditia este de inspiratie divina si are autoritate in viata credinciosului si a bisericii, la fel cu Sf. Scriptura. De fapt, in Biserica Ortodoxa ea poarta numele de Sfanta Traditie. Traditie mai inseamna totusi si mod obisnuit/inradacinat/regulat de a face lucrurile, folosirea unor (acelorasi) obiecte pt anumite activitati. Traditia de a merge in concediu in fiecare an la munte si la mare, traditia de a merge intai la munte si apoi la mare, traditia de a sta mereu in biserica in acelasi loc, de a tin e batista mereu in acelasi buzunar…..
    Si baptistii au traditii, dar se refera la cum obisnuiesc sa faca lucrurile. Nu au icoane pe pereti, au in ordine la serviciile duminicale: rugaciune, cor/orchestra, predica, pastreaza o atmosfera ordonata la momentele de rugaciune. DAR baptistii nu declara aceste lucruri ca articole de credinta, spun si cred ca ele sunt lucruri omenesti ce tin de organizare si nu de credinta si relatie cu Dumnezeu.
    5) Dumneavoastra vorbiti despre avantajul unei structuri piramidale a Bisericii in ce priveste autoritatea. Sunt doua lucruri de spus aici. Biserica Catolica este “cea mai” perfecta la acest capitol, avand piramida completa, cu Papa in varf si apoi urmeazsa scara ierarhica. Biserica Ortodoxa este un trunchi de piramida, bisericiile nationale avand un cap. Asadar nu exista o autoritate spirituala comuna (ma referer umana, pt ca pe Dumnezeu il iau drept autoritate toti) a tuturor bisericilor ortodoxe din lume. Dar cel mai important lucru este sa imi dati cateva pasaje din Biblie in care se arata ca biserica (bisericile dintr-o tara, regiune, lume) trebuie organizata ierarhic. Cine era “ingerul ingerilor bisericilor din Asia Mica?”
    6) Formularea “ciclul de viata al schismelor neoprotestante” este nefericita, neputandu-se vorbi despre un ciclu de viata al unor ruperi (ce reprezinta momente). Cateva lucruri la acest punct:
    - e foarte posibil ca schema sa fie conforma cu realitatea, dar trebuie sa tinem cont ca astfel de ruperi au dat nastere la lucrari autentice ale Duhului Sfant
    - trebuie sa nu uitam ca motivatia celor ce au semnala de-a lungul timpului stari de apatie sau au generat miscari de revigorare nu a fost (mereu) madria spirituala, ci mai degraba semnalarea unor erori doctrinare sau dorinta de a se constitui cu altii in comunitati vii de credinta.
    - Stiu ca in sanul Bisericii Ortodoxe exista miscari de trezire si oameni cu adevarat cautatori de Dumnezeu, dar nu cred ca tocmai Biserica Ortodoxa poate vorbi de ariditate si legalism.
    - Mi se pare ca prezentati aceasta schema ca si cum s-ar petrece o data la 10 ani, or reformari adevarate, ca cea din perioada Reformei, sau din sec 17,18 in America si Europa nu s-au intamplat.

    Concluzii:
    - Indiferent in ce biserica este membru un om, mantuirea lui tine de Dumnezeu si el
    - Cel mai important este ca cineva sa nu fie exclus pe vecie de la partasia cu Dumnezeu
    - Dumnezeu sa ne calauzeasca pe fiecare intr-un mod de inchinare sincer in duh si adevar asa incat Dumnezeu sa primeasca inchinarea noastra
    - Fiecare din noi sa caute sa ramana sub autoritatea Scripturii, in marturisirea pacatelor, vestirea Evangheliei sufletelor inrobite

    Doamne ajuta !
    Har si pace !

    • Mihai Oara says:

      După cum puteți observa, am put cuvântul ”exclude” în ghilimele, fiind conștient că nu este vorba despre o excludere oficială. Diferența este însă mai mult academică. Pot să-i cer unui fost prieten să nu mai intre în casa mea sau pot să cer tribunalului să-i interzică aceasta. Efectul este asemănător, el însemnând o rupere a legăturilor de prietenie. În cazul nostru, cuvintele lui Paul Negruț au o mai mare greutate, el având o poziție înaltă în cultul baptist din România.

      Sunt conștient de diferența dintre Sfânta Tradiție și tradițiile locale. Tradițiile locale, atât la baptiști cât și la ortodocși nu autoritate, cu toate că ele au un rol în asigurarea continuității, a bunei desfășurări a slujbelor sau în identitatea de creștin. Diferența dintre Tradiție și tradiții nu este întotdeauna clară. Totuși, atunci când tradiția (locală) este invocată ca argument al respingerii unui credincios din părtășia bisericii, aș putea spune că ea capătă un rol de autoritate. Cu alte cuvinte, Paul Negruț ridică tradiția baptistă, recunoscută oficial ca ne-autoritativă, la rangul de autoritate. Teoretic, Iosif Țon nu este acceptat în părtășia ortodoxă (nu că ar fi vrut aceasta) pentru că respinge Sfânta Tradiție. La fel, Iosif Țon este respins din părtășia baptistă pentru că respinge tradiția baptistă. Concluzia este că baptiștii (sau cep puțin Paul Negruț) se raportează la tradiția baptistă la fel cum ortodocșii se raportează la Sfânta Tradiție, ea fiind destul de importantă pentru a primi sau respinge un credincios din părtășie.

      Nu am militat pentru o structură piramidală în biserică. Aveți dreptate când afirmați că Biserica Catolică este cea care posedă în modul cel mai perfect o astfel de structură. Biserica Ortodoxă are mai degrabă un sistem sinodal, în care toți episcopii au aceeași autoritate și drept la vot. În sensul acesta, Biserica Ortodoxă urmează practica din Fapte 15, în care un sinod ia hotărâri cu privire la o chestiune controversată. Ceea ce am vrut eu să scot în evidență este abandonarea de către baptiști a acestei practici scripturale și înlocuirea lor cu o autoritate bazată sau pe votul democratic al tuturor membrilor bisericii, sau pe forța de persuasiune a unor lideri ridicați ad-hoc. Evident, nu există un sinod baptist care să ia hotărâri în această controversă.

      În ce privește ciclul de viață al schismelor, trebuie să recunosc că nu este vorba de un patern absolut. Aveți dreptate, uneori este vorba de o înnoire legitimă, care poate veni după zece sau după o sută de ani. Tragedia este că aceste reînnoiri rezultă în schisme. Hristos S-a rugat ca urmașii lui să fie uniți și existența a sute de denominații creștine este o încălcare directă a voii lui Dumnezeu. Teza mea este că Sola Scriptura, care afirmă dreptul fiecărui credincios de a trage propriile lui concluzii NUMAI din Scriptură, predispune la astfel de schisme.

      Personal sunt convins de seriozitatea și sinceritatea credincioșilor baptiști. Am mulți prieteni baptiști pe care îi stimez și uneori îi admir. Nu cred că un ortodox este în mod automat mai moral sau mai spiritual decât un baptist. Totuși, cred că tradiția baptistă îl lipsește pe credincios de plinătatea vieții pe care Hristos a plantat-o în biserică și duce la fenomene ciudate ca cel al nesfârșitelor schisme despre care am discutat.

  5. Cristi B says:

    Domnule Oara, cînd afirmați: „Tensiunea dintre teoria și practica bisericilor neoprotestante este evidentă. Ele cred într-o biserică universală și invizibilă, dar în practică fiecare denominație se manifestă ca și când ea ar fi adevărata biserică, cu o jurisdicție universală, care poate să accepte sau să excludă”, ori pune-ți problema tendențios pentru a induce în eroare cititorii naivi, ori acesta este modul cum a-ți înțeles d-voastră fenomenul neoprotestant, un mod reducționist de a vedea lururile, în care caz nu sînteți de judecat, orice om are limitările lui.

    • Mihai Oara says:

      Domnule Cristi B.,

      Aș fi dorit să vă pot răspunde mai pe larg, dar nu am descoperit în textul dumneavoastră decât concluzia ca sunt sau tendențios sau reducționist. Aceasta este ceea ce su numește argumentare ad hominem, în care este discutat nu mesajul ci mesagerul. As fi în mod sincer interesant sa înțeleg de la dumneavoastră punctele în care nu sunteți de acord.

  6. marius says:

    nu va suparati,dar in schema dvs nu vad unde se potriveste BOR?!

    • myself says:

      B.O.R., mai bine spus Biserica Ortodoxa Universala, nu doar cea romana, nu are cum sa se regaseasca in schema, pentru ca ea nu este o secta sau o confesiune crestina aparuta candva prin desprinderea de Biserica Adverata si existenta inainte. Biserica Ortodoxa este acea Biserica pe care Mantuitorul a intemeiat-o si din care toate celelalte s-au desprins, secte care au considerat ca el sunt cele care redescopera Adevarul pierdut pana atunci “pe drum” de Biserica si au crezut asta tocmai pentru ca s-au increzut in superioritatea morala si intelectuala a membrilor lor. Nici chiar daca ar exista ipotetic intr-o anumita perioada de timp o superioritate morala a unui grup care s-a desprins de Biserica, nu acea “superioritate” conteaza la mantuire, ci Adevarul crezut si propovaduit.

  7. Daniel P. says:

    Iosif T. este bine primit in ori ce biserica baptista si penticostala .. asa ca nu vad rostul acestui articol ..doar ca PAUL N. ar fi batut un apropo la adresa dansului ..

  8. Ortodox says:

    Pilda VIDEO: De ce nu ne asculta Dumnezeu rugaciunile? http://www.youtube.com/watch?v=-DiIpBQQpGc

  9. Ioan C. says:

    Doamne Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!

    MIC INDRUMAR BIBLIC ORTODOX ( varianta finala)

    Cuprins
    1. DESPRE SFANTA TREIME ( DUMNEZEU IN TREI PERSOANE)
    ( pentru Martorii lui Iehova)
    2. CINE ESTE IISUS
    3. DESPRE FAPTE BUNE ( pentru protestanti, care sustin ca mantuirea e numai prin credinta)
    4. DESPRE BOTEZUL COPIILOR
    5. SFANTA TRADITIE
    6. DESPRE IMAGINI IN BISERICA
    7. DESPRE INCHINAREA LA INGERI/ SFINTI
    8. IMPOTRIVA SUPREMATIEI PAPALE
    9. DESPRE GHICIT ( deschiderea Cartii)
    10. DESPRE POCAINTA
    11. DESPRE CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PANA ASTAZI
    12. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA
    13. DESPRE VESNICIA CHINURILOR IADULUI ( Impotriva Martorilor)
    14. SUNTEM MANTUITI PRIN HAR, CREDINTA, FAPTE BUNE
    15. IMPOTRIVA PREDESTINARII
    16. DESPRE VORBIREA IN LIMBI
    17. DESPRE TRUPUL SI SANGELE DOMNULUI ( cum ca nu sunt doar simboluri, cum spun protestantii)
    18. CINE SUNT PREOTII
    19. DE CE TINEM DUMINICA, NU SABATUL, CA ADVENTISTII

    1. DESPRE SFANTA TREIME ( DUMNEZEU IN TREI PERSOANE)
    ( pentru Martorii lui Iehova)
    ” Şi după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis cerul, Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.”
    ( Luca 3: 21- 22).
    Domnul Iisus a zis: ” Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” ( Ioan 10: 30).
    ” Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.” ( I Ioan 5: 7).
    ” Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: “Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”? Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: “Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu”. Şi de îngeri zice: “Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc”; Iar către Fiul: “Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.”( Evrei 1: 5- 8).
    ” Harul DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS şi dragostea lui DUMNEZEU şi împărtăşirea SFÂNTULUI DUH să fie cu voi cu toţi!” ( II Corinteni 13: 13).

    2. CINE ESTE IISUS
    ” Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. ” ( Ioan 20: 31);
    ” Iisus este Domnul” ( Romani 10: 9);
    ” Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi” ( Romani 10: 9);
    ” Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” ( I Timotei 1: 15);
    ” mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.” ( I Ioan 4: 14);
    ” Iisus Hristos a venit în trup” ( I Ioan 4: 2);
    ” Hristos Iisus, Domnul meu” ( Filipeni 3: 8);
    ” Domnul meu şi Dumnezeul meu!” ( Ioan 20: 28);
    ” Dumnezeu, Mântuitorul meu” ( Luca 1: 47);
    ” Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” ( Fapte 8: 37);
    ” Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” ( Apocalipsa 19: 16);
    ” am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor” ( I Corinteni 15: 3- 7);
    ” 25. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. 26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? 27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.” ( Ioan 11: 25- 27);
    Iisus ne mantuieste: ” Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta.” ( Faptele Apostolilor 16: 31).

    3. DESPRE FAPTE BUNE ( pentru protestanti, care sustin ca mantuirea e numai prin credinta)
    ” Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii săi; ŞI ATUNCI VA RĂSPLĂTI FIECĂRUIA DUPĂ FAPTELE SALE.” ( Matei 16: 27);
    ” Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, ŞI NU FACEŢI CE VĂ SPUN?” ( Luca 6: 46);
    ” Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu ŞI-L PĂZESC.” ( Luca 11: 28).
    ” Nici o sluga nu poate sa slujeasca la doi stapani. Fiindca sau pe unul va uri si pe celalalt il va iubi, sau de unul se va tine si pe celalalt il va dispretui. NU PUTETI SA SLUJITI LUI DUMNEZEU SI LUI MAMONA.
    Toate acestea le auzeau si fariseii, care erau iubitori de argint,si-L luau in bataie de joc.
    Si El le-a zis: VOI SUNTETI CEI CE VA FACETI PE VOI DREPTI INAINTEA OAMENILOR, DAR DUMNEZEU CUNOASTE INIMILE VOASTRE; căci ceea ce la oameni este inalt, uraciune este inaintea lui Dumnezeu.” ( Luca 16: 13-15);
    ” DE MA IUBITI, PAZITI PORUNCILE MELE.” ( Ioan 14: 15);
    ” DACA PAZITI PORUNCILE MELE, VETI RAMANE INTRU IUBIREA MEA” ( Ioan 15: 10);
    ” Ci, in orice neam, cel ce se teme de El SI FACE DREPTATE este primit de El.” ( Fapte 10: 35).
    ” DUMNEZEU, CARE VA RASPLATI FIECARUIA DUPA FAPTELE LUI:
    Viata vesnica celor ce, PRIN STARUINTA IN FAPTA BUNA, cauta” ( Romani 2: 5-7);
    ” Si intru aceasta stim ca L-am cunoscut, DACA PAZIM PORUNCILE LUI.
    Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile lui nu le pazeste, mincinos este si intru el adevarul nu se afla.” ( I Ioan 2: 3-4);
    ” Prin aceasta cunoastem pe fiii lui Dumnezeu si pe fiii diavolului:ORICINE NU FACE dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeste pe fratele său” ( I Ioan 3: 10);
    ” Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: SA PAZIM PORUNCILE LUI; si poruncile Lui nu sunt grele.” ( I Ioan 5: 3);
    ” nu urma raul, ci binele. CEL CE FACE BINE DIN DUMNEZEU ESTE; cel ce face rau n-a vazut pe Dumnezeu.” ( III Ioan 1: 11);
    ” Si marea a dat pe mortii cei din ea, si moartea si iadul au dat pe mortii lor, SI JUDECATI AU FOST, FIECARE DUPA FAPTELE SALE.” ( Apocalipsa 20: 13).

    4. DESPRE BOTEZUL COPIILOR
    Noi, crestinii ortodocsi, botezam copii pentru ca:
    ” Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu.” ( Ioan 3: 3);
    ” Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.” ( Fapte 16: 33);
    ” Am botezat şi casa lui Ştefana” ( I Corinteni 1: 16);
    ” Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.” ( I Corinteni 10: 2).
    Dovada ca marturia nasilor la botez e valabila:
    ” Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!” ( Marcu 2: 5).
    Botezul inlocuie circumcizia ( care stim ca se facea la 8 zile de la nastere):
    ” Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.” ( Galateni 5: 2).
    Persoanele adulte nebotezate ( cum sunt in India) trebuie catehizate inainte de botez.

    5. SFANTA TRADITIE
    1. De unde stia Pavel numele vrajitorilor lui faraon, care l-au infruntat pe Moise ( ma refer la Iannes si Iambres, din II Timotei 3: 8), ca in Vechiul Testament nu apare numele lor? Raspunsul: din Traditie.
    2. Dar apostolul Iuda de unde stia ce a spus patriarhul Enoh, ( vezi Iuda 1: 14), ca in VT nu apare nici un citat din Enoh? Raspunsul: din Traditie.
    3. De unde stia apostolul Iuda ce i-a spus arhanghelul Mihail Satanei atunci cand a murit Moise ( vezi Iuda 1: 9), ca in VT nu scrie? Raspunsul: din Traditie.
    4. De unde il citeaza Pavel pe Domnul Iisus ( vezi Fapte 20: 35), ca in Evanghelii nu apar aceste Cuvinte? Raspunsul: din Traditie.
    5. De unde avem termenul ” Sfânta Treime”, ca nu exista in Sfanta Scriptura?
    6. De ce crestinii se inchina duminica? Ca nu e o porunca expresa in Biblie, ci Traditia ne-o spune asta.
    7. De unde stim care e forma crucii pe care a fost rastignit Domnul Iisus (ca Martorii spun ca Hristos a fost rastignit pe un stalp si sunt si alte feluri de cruci, precum crucea Apostolului Andrei) ? Din Traditie.
    VT= Vechiul Testament

    6. DESPRE IMAGINI IN BISERICA
    - ” O, galateni fara de minte, cine v-a ademenit pe voi sa nu va incredeti adevarului, pe voi, IN OCHII CARORA A FOST ZUGRAVIT IISUS HRISTOS RASTIGNIT?” ( Galateni 3: 1).
    - ” Cortul insa sa-l faci din zece covoare de in rasucit si de matase violeta, stacojie si visinie; IN TESATURA LOR SA FACI CHIPURI DE HERUVIMI ALESE CU ISCUSINTA”
    ( Iesirea 26: 1);
    - ” Sa faci o perdea de in rasucit si de matase violeta, stacojie si visinie, rasucita, IAR IN TESATURA EI SA AIBA CHIPURI DE HERUVIMI ALESE CU ISCUSINTA” ( Iesirea 26: 31).
    - Fara a ne mai gandi la heruvimii de pe chivotul legii ( vezi Iesirea cap. 25: 18).
    - ” Si a facut in Sfanta Sfintelor doi heruvimi de lemn de maslin, inalti de zece coti.
    O aripa a heruvimului era de cinci coti si cealalta aripa a heruvimului era tot de cinci coti. Zece coti erau de la un varf al aripilor lui pana la varful celeilalte aripi.
    Tot de zece coti era si celalalt heruvim; amandoi heruvimii aveau aceeasi masura si aceeasi infatisare.
    Inaltimea unui heruvim era de zece coti; la fel si celalalt heruvim.
    Si a asezat el heruvimii la mijloc, in partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau insa intinse; si atingea aripa unui perete, si aripa celuilalt heruvim atingea celalalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau in mijlocul templului, aripa de aripa.
    Si a imbracat el heruvimii cu aur.
    PE TOTI PERETII TEMPLULUI DE JUR IMPREJUR, PE DINAUNTRU SI PE DINAFARA, A FACUT CHIPURI SAPATE DE HERUVIMI, DE COPACI, DE FINICI SI DE FLORI IMPODOBITE.”
    ( III Regi 6: 23-29, dar in Biblia Cornilescu I Imparati/ Regi 6: 23- 29).
    ” Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului;
    Să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului.
    şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie feţele heruvimilor.”
    ( Iesirea 25: 18- 20; despre capacul chivotului Legii).

    7. DESPRE INCHINAREA LA INGERI/ SFINTI
    ” Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide: 8. Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu. 9. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.”
    ( Apocalipsa 3: 7- 9).
    Deci: ” iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.” ( Apocalipsa 3: 9).
    ” 13. Aflându-se însă Iosua aproape de Ierihon, a căutat cu ochii săi şi iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală. Şi apropiindu-se Iosua de dânsul, i-a zis: “De-ai noştri eşti sau eşti dintre duşmanii noştri?” 14. Iar acela a răspuns: “Eu sunt căpetenia oştirii Domnului şi am venit acum!” Atunci Iosua a căzut cu fala la pământ, s-a închinat şi a zis către acela: “Stăpâne, ce porunceşti slugii tale?” 15. Zis-a către Iosua căpetenia oştirii Domnului: “Scoate-ţi încălţămintea din picioare, că locul pe care stai tu acum este sfânt!” Şi a făcut Iosua aşa.”
    ( Iosua 5: 13- 15).

    8. IMPOTRIVA SUPREMATIEI PAPALE
    ” 8. Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9. Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri.” ( Matei 23: 8- 9)
    papa= tata
    “Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este.”
    ( Efeseni 5: 23)

    9. DESPRE GHICIT ( deschiderea Cartii)
    ” Să nu mâncaţi cu sânge; să nu vrăjiţi, nici să ghiciţi.” ( Levitic 19: 26);
    ” Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător” ( Deuteronom 18, 10);
    ” Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău.” ( Deuteronom 18, 14);
    ” Pentru că aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Să nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii voştri şi de ghicitorii voştri care sunt în mijlocul vostru, şi să nu ascultaţi visele voastre, pe care le veţi visa” ( Ieremia 29: 8);
    ” Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.” ( Apocalipsa 21: 8);
    ” Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!” ( Apocalipsa 22: 15).

    10. DESPRE POCAINTA
    1. Pocainta presupune rugaciune catre Dumnezeu ca sa ne ierte: ” Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului.” ( rugaciunea vamesului, din Luca 18: 13);
    2. Pocainta presupune parerea de rau pentru pacatele facute ( “faptele moarte” Evrei 6: 1)) si dorinta de schimbare: ” Si i-a zis fiul: Tata, am gresit la cer si inaintea ta si nu mai sunt vrednic sa ma numesc fiul tau.” ( Luca 15: 21);
    3. Pocainta presupune si iertarea aproapelui: ” Tot asa si Tatal Meu cel ceresc va va face voua daca nu veti ierta- fiecare fratelui sau- din inimile voastre.” ( Pilda celui ce datora zece mii de talanti, din Matei 18: 35);
    4. Pocainta presupune marturisirea pacatelor: ” Marturisiti-va deci UNUL ALTUIA pacatele si va rugati UNUL PENTRU ALTUL” ( Iacov 5: 16), vezi si I Ioan 1: 9;
    Deoarece Domnul si Mantuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor: ” Si zicand acestea a suflat asupra lor si le-a zis: LUATI DUH SFANT! CARORA VETI IERTA PACATELE LE VOR FI IERTATE; SI CARORA LE VETI TINE, VOR FI TINUTE.” ( Ioan 20: 22-23).
    5. Adevarata pocainta inseamna si facerea de fapte bune, nu doar sa nu faci cele rele: ” Faceti dar, roade vrednice de pocainta si nu incepeti a zice in voi insiva: Avem tata pe Avraam, caci va spun ca Dumnezeu poate si din pietrele acestea sa ridice fii lui Avraam. Acum securea sta la radacina pomilor, DECI ORICE POM CARE NU FACE ROADA BUNA SE TAIE SI SE ARUNCA IN FOC.” ( Luca 3: 9).

    11. DESPRE CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PANA ASTAZI
    ” Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” ( Matei 16: 18).

    12. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA
    - Ca Domnul Iisus a avertizat fariseii: ” Va rataciti nestiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” ( Matei 22: 29) vorbind despre inviere;
    - ” Si alergand, Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia si i-a zis: Intelegi, oare, ce citesti?
    Iar el a zis: CUM AS PUTEA SA INTELEG DACA NU MA VA CALAUZI CINEVA? Si a rugat pe Filip sa se urce si sa sada cu el.” ( Faptele Apostolilor 8: 30- 31);
    - ” Si indelunga- rabdare a Domnului nostru socotiti-o drept mantuire, precum v- a scris si iubitul nostru frate Pavel dupa intelepciunea data lui,
    Cum vorbeste despre acestea in toate epistolele sale, IN CARE SUNT LUCRURI CU ANEVOIE DE INTELES, PE CARE CEI NESTIUTORI SI NEINTARITI LE RASTALMACESC, CA SI PE CELELALTE SCRIPTURI , SPRE A LOR PIERZARE.” ( II Petru 3: 15- 16).
    - ” Aceasta stiind mai dinainte, CA NICI O PROOROCIE A SCRIPTURII NU SE TALCUIESTE DUPA SOCOTINTA FIECARUIA;
    Pentru ca niciodata proorocia nu s- a facut din voia omului, ci oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu au grait, purtati fiind de Duhul Sfant.” ( II Petru 1: 20- 21);
    - ” Oare toti sunt apostoli? Oare toti sunt prooroci? OARE TOTI SUNT INVATATORI? Oare toti au putere sa savarseasca minuni? ” ( I Corinteni 12: 29).

    13. DESPRE VESNICIA CHINURILOR IADULUI ( Impotriva Martorilor)
    ” 43. Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. 44. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 45. Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins, 46. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 47. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului. 48. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.” ( Marcu 9: 43- 48).

    14. SUNTEM MANTUITI PRIN HAR, CREDINTA, FAPTE BUNE
    ” 8. Căci în HAR sunteţi mântuiţi, prin CREDINŢĂ, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; 9. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre FAPTE BUNE, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.” ( Efeseni 2: 8- 10).

    15. IMPOTRIVA PREDESTINARII
    ” Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte Zi-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. ALEGE viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi.” ( Deuteronom 30: 19);
    ” Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit.” ( Matei 23: 37).

    16. DESPRE VORBIREA IN LIMBI
    ” darul limbilor va înceta” ( I Corinteni 13: 8);
    ” Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină.” ( I Corinteni 14: 19);
    ” 1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. 5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci FIECARE ÎI AUZEA PE EI VORBIND IN LIMBA SA. 7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? 8. Şi cum auzim noi FIECARE LIMBA NOASTRĂ, în care ne-am născut? 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, 10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, 11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!” ( Faptele Apostolilor 2: 1- 11).

    17. DESPRE TRUPUL SI SANGELE DOMNULUI ( cum ca nu sunt doar simboluri, cum spun protestantii)
    ” 53. Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. 54. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. 55. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. 56. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” ( Ioan 6: 53- 56);
    ” 17. Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi; 18. Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu. 19. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.” ( Luca 22: 17- 20);
    ” 23. Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, 24. Şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 25. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. 26. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni. 27. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. 28. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. 29. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.” ( I Corinteni 11: 23- 29).

    18. CINE SUNT PREOTII
    ” Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.” ( I Corinteni 4: 1).

    19. DE CE TINEM DUMINICA, NU SABATUL, CA ADVENTISTII
    Duminica a inviat Domnul Iisus
    ” 1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. 2. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. 3. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. 5. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? 6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, 7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.” ( Luca 24: 1- 8);
    ” În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Faptele Apostolilor 20: 7).

  10. Ramona Gramma says:

    Domnule, cine crezi ca te citeste? Chiar nu realizezi ca acesta este un forum, nu un manual teologic?

  11. bbogdy06 says:

    http://popaspentrusuflet.wordpress.com/2011/10/20/moaste-ecumenice/ … Una dintre cele mai dezgustătoare practici religioase este venerarea si inchinarea la cadavre.

    • Myself says:

      Asta este opinia dumitale, domnule. De interpretarile dumneavoastra rationaliste si medico-legale asupra credintei crestine ne-am saturat cu totii. Dupa dumneavoastra, maine, poimaine va trebui sa venim cu betadina dupa noi la “biserica”, ca sa dezinfectam obiectele sfinte sa nu ne imbolnvaim, si astfel din tot ceea ceea ce inseamna si a insemnat sacru pentru (aproape) toti crestinii pana acum va ramane doar o moralitate exterioara adaptata vremurilor, si aceea cine stie cat de prefacuta in interior. Totusi, noi, ortodocsii, stim foarte bine ce inseamna cultul mortilor si ca el se bazeaza pe lucrarea Duhului Sfant in Biserica, Acela care a luminat-o in practica si marturisirea de credinta spre tot Adevarul. Se gasesc “dovezi” si in Scriptura, dar degeaba vi le-am arata ca tot cu mintea sucita care va caracterizeaza le veti primi si intelege. Mergeti si convingeti-le pe zecile de mii de secte “numai dupa Scriptura” despre TOT ceea ce dumneavoastra credeti si cand veti avea toti aceeasi credinta marturisita si practica crestina, atunci sa va luati de noi. Cert este insa ca un crestin de prin secolul 4 dupa Hristos nu avea cum sa umble cu Biblia sub brat, asa cum faceti dumneavoastra, si sa faca pe desteptul despre cum ar trebui inteleasa. Pe vremea aceea canonul Noului Testament era in definitivare, iar pana sa poata crestinii poseda propriile lor Biblii complete, cum se intampla astazi, a mai trebuit sa treaca inca sute de ani. Credinta s-a primit intotdeauna prin Biserica si nu din intelesurile pe care le da omul citind subiectiv si individual Scriptura, care apoi, eventual, se aduna laolalta cu altii care s-a intamplat sa aiba aceleasi viziuni, “redescoperind adevarul uitat sau stricat de Biserica”. Situatiei ipotetice stupide data de autorul articolului pe care ni-l indicati, care se intreaba ce s-ar intampla daca toti crestinii nu ar fi inmormantati, nu-i raspund mai pe larg pentru a-i arata perspectiva ortodoxa, ci mai pe scurt aratandu-i faptul ca in tari predominant protestante si neo-protestante se practica cel mai mult incinerarea, adevarata practica NEcinstitoare a trupurilor, deci a persoanelor (pentru ca trupul impreuna cu sufletul definesc o persoana umana), iar in tari predominant ortodoxe se evita pe cat posibil acest lucru, practicandu-se inmormantarea traditionala prin redarea pamantului a ceea ce ii apartine, pana la inviere.

  12. Tiberiu says:

    1. este mai bine ca o singura biserica sa iasa de la adevar, decat o tara intreaga. Daca ar fi sa o luam asa, orice erezie s-ar infiltra in biserica Ortodoxa ar ajunge sa fie crezuta de toti nu??? Pe cand o biserica locala este conform Bibliei. Nicaieri nu vedem in Biblie ca Isus a pus trepte ierarhice peste biserica, ci doar ca El este Marele Preot si marele Pastor. Oricum si in randul baptistilor exista 2 feluri : cei de uniune si cei independenti de uniune.
    La intrebarea de ce exista asa de multe culte, raspunsul este simplu , pentru ca satana a reusit sa pacaleasca pe foarte multi si sa-i distanteze de la adevarurile Bibliei prin diferite mijloace : traditie, asa zisi prooroci care au proorocit ca Joseph Smith si E White.
    2. Daca citim pasajul urmator: 8. Dragostea nu va pieri niciodata. Prorociile se vor sfarsi; limbile vor inceta; cunostinta va avea sfarsit.
    9. Caci cunoastem in parte si prorocim in parte;
    10. dar, cand va veni ce este desavarsit, acest “in parte” se va sfarsi.
    Intelegem ca atunci cand va veni ce este desavarsit, adica Biblia, deoarece vedem ca se refera la un licru, limbile si proorociile se vor sfarsi deoarece vom ajunge sa cunoaste tot planul lui Dumnezeu. Se refera ca Biblia reprezinta tot ceea ce Dumnezeu vrea ca noi sa stim nimic in plus sau in minus. Pana atunci se faceau minuni pentru ca oamenii sa creada ca ceea ce spuneau apostolii era de la Dumnezeu, deoarece nu fusese terminata Biblia, deci nu exista o baza scrisa . Putem observa ca despre minuni se vorbeste in Faptele Apostlilor care este o carte de tranzitie, mai ales pentru modul de guvernare al bisericii, apoi pana la sfarsitul Bibliei nu mai gasim semne si minuni.
    3. Voi lasati porunca lui Dumnezeu si tineti datina asezata de oameni, precum: spalarea ulcioarelor si a paharelor, si faceti multe alte lucruri de acestea.” (Marc.7:8)
    El le-a mai zis: “Ati desfiintat frumos porunca lui Dumnezeu, ca sa tineti datina voastra. (Marc.7:9)
    Si asa, ati desfiintat Cuvantul lui Dumnezeu, prin datina voastra. Si faceti multe alte lucruri de felul acesta!” (Marc.7:13)
    din versetele de mai sus putem intelege ca Isus nu a fost niciodata de acord cu datina, deoarece aceasta ii indeparta pe oameni de la adevar. O astel de indepartare o putem vedea si in ziua de azi, cand oamenii mai repede stiu ce spune datina decat Biblia, neinteresandu-i ce spune aceasta din urma. Spuneti ca nu este adevarata??/ Oare cati “drepti credinciosi ” au citit Biblia, care este cartea sfanta a crestinatatii???? Care este scrisoarea lui Dumnezeu catre om??? Foarte putini?? Sa mai spun de ce?
    4. In primul rand nu EXISTA o traditie baptista.
    Imi pare rau sa va spun dar daca ati aprofunda mai mult , ati afla ca baptistii nu sunt chiar atat de tineri precum se crede de majoritate, ci au exista de-a lungul timpului, cateodata subt diferite nume- in principal anabaptisti. Exista documente istorice care atesta existenta baptistilor inaintea lui Martin Luther. Nu exista multe dovezi deoarece, precum bine stim biserica ortodoxa si cea catolica erau foarte stricte in aceasta privinta, deci si documentele fie au fost distruse fie datorita lipsei de materiale necesare. deci eu nu cred si nu ma consider NEO PROTESTANT. Poate ca baptistii din uniune se cred neoprotestanti, dar acest lucru se datoreaza doar necunostinei lor. Este o mare confuzie si acolo in uniune.
    Isus spune ca El a fondat biserica sa si aceasta nu va fi distrusa. CUM de ortodoxii au aparut deabia in jurul anului 1000??? Inseamna ca nu prea e biserica adevarata nu? Biserica adevarata a trebui sa existe de-a lungul celor 2000 de ani in fiecare zi. Chiar si catolicii au aparut prin 300. Si cum se mai face ca ortodoxii si catolicii nu au mai niciuna din invataturile lui Hristos??? Mai toate credintele precum botezul copiilor, inchinarea la icoane si altele au fost aprobate mult mai tarziu de catre sinoade, dar niciodata nu au fost aprobate de apostoli si nici crezute.
    Nu scrie in TImotei ca Iane si Iambre au fost vrajori, si oricum au existat si alte carti care vorbesc despre Moise, dar care nu au fost incluse in Biblie.
    De ce in scoli nu se preda Biblia??? De ce nu ii invatati din Biblie daca tot sunteti crestinii adevarati?? de ce la Biserica nu se spun invataturile Bibliei??
    Iudeii acestia aveau o inima mai aleasa decat cei din Tesalonic. Au primit Cuvantul cu toata ravna si cercetau Scripturile in fiecare zi, ca sa vada daca ce li se spunea, este asa. (Fapt.17:11)
    Acesti crestini auzieau la intrunirile lor Scripturile nu traditiile sau altceva. Acum nu mai cerceteaza nimeni ca sa vada daca ceea ce a auzit este si adevarul.
    Oricum Isus nu a vrut niciodata ca biserica sa aiba putere in stat. ” dati cezarului ce e a cezarului, si lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu” Aici se vede o distinctie clara intre cele 2 domenii. Banii Bisericii nu trebuie sa vina de la stat. Au fost cel putin 2 momente in istorie cand li sa dat posibilitatea baptistilor sa fie religie oficiala de stat, dar acestia au refuzat,deoarece a fost impotriva credintei lor. Odata a fost in Olanda sau Belgia si altadata in America.
    Biblia spune clar ca increstinarea este personala si nu se face prin botez asa cum se practica de atatia ani. Doar pentru ca imp. Constantin a “increstinat” lumea, asta nu inseamna ca a procedat si corect. El a URMARIT niste chestii politice, astfel a detinut o putere mai mare, si-a intarit domnia. Crestinii devenisera asa de multi pe vremea lui, ca s-a gandit ca daca va trece de partea lor , fortand pe toti sa devina crestini va fi bine, dar nu a fost deoarece astfel s-a degradat invatatura adevarata si a aparut inchinarea la icoane( trebuia sa-i faca pe pagani cumva sa treaca la crestinism). Cati stiu ca Constantin nu a acceptat crestinismul decat aproape de moarte????
    PRECUm ziceam la inceput, nu toti baptistii cred la fel, si doar pt ca marea lor majoritate se inseala nu inseaman ca toti se inseala. Oricum, exista multe invataturi biblie pe care ortodoxii si catolicii le resping deoarece lor nu le convin, sau deaorece li se pare prea usor ( spre exemplu mantuirea- care in Biblie se face clar prin pocainta si credinta, nu prin fapte sau botez precum cred unii). Se specifica clar ca botezul nu mantuie, si nici faptele bune deoarece acestea sunt ca o haina manjita.

Leave a Reply